Những người tham gia bên ngoài có thể tham gia cuộc gọi được mã hóa phía máy khách của Google Meet

Tháng 4 24, 2024


Tính năng mới:

Google đang nâng cao trải nghiệm cho các cuộc gọi Google Meet được mã hóa phía máy khách để hỗ trợ mời những người tham gia bên ngoài, bao gồm cả những người dùng không có tài khoản Google. Quản trị viên sẽ cần bật quyền truy cập cho những người tham gia bên ngoài và xác định nhà cung cấp danh tính nào mà khách sử dụng để tham gia.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Meet đã mã hóa tất cả dữ liệu của người dùng khi lưu trữtruyền giữa các vị trí địa lý của Google— tính năng mã hóa phía máy khách cho phép người dùng kiểm soát trực tiếp các khóa mã hóa của họ và dịch vụ nhận dạng đã chọn để xác thực cho các khóa đó. Việc thêm hỗ trợ cho những người tham gia bên ngoài có nghĩa là khách hàng có thể cộng tác với bất kỳ bên liên quan nào một cách an toàn khi biết rằng chỉ những người tham gia cuộc họp mới có thể giải mã phương tiện cuộc gọi. Tính năng này tiếp tục mở rộng khả năng tuân thủ và quyền riêng tư của Google Meet, đồng thời là tính năng nâng cao bảo mật mới nhất, cùng với tính năng mã hóa cho tin nhắn trò chuyện trong cuộc họp, hỗ trợ người đồng tổ chứckhả năng tham gia cuộc họp được mã hóa từ thiết bị di động. Để biết thêm thông tin về mã hóa phía máy khách cho Google Meet, hãy xem thông báo ban đầu.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: quản trị viên sẽ cần cập nhật cấu hình IdP/KACLS để mở cho những người tham gia bên ngoài và xác định Nhà cung cấp danh tính bên thứ ba nào có thể sử dụng để tham gia cuộc họp được mã hóa phía máy khách. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về cách cung cấp quyền truy cập bên ngoài vào nội dung được mã hóa phía máy khách.

 • Người dùng cuối:

  • Tổ chức cuộc gọi được mã hóa: để bật tính năng mã hóa phía máy khách cho cuộc họp, hãy tham gia một sự kiện trên lịch bằng hội nghị truyền hình Meet, chuyển đến phần Cài đặt (biểu tượng bánh răng) > Bảo mật rồi chọn “Thêm mã hóa”.

   • Liên hệ với quản trị viên để tìm hiểu về các chính sách của tổ chức cũng như các dịch vụ nhận dạng bên ngoài và khách đã được đặt cấu hình để cho phép truy cập. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách mời người tham gia cuộc họp được mã hóa phía khách hàng.

   • Lưu ý rằng chỉ những người tham gia được mời trực tiếp mới có thể tham gia các cuộc họp được mã hóa phía máy khách.

  • Tham gia cuộc gọi được mã hóa: người dùng bên ngoài sẽ xác thực danh tính bằng phương pháp được Nhà cung cấp danh tính hỗ trợ. Phương pháp xác thực khác nhau giữa các nhà cung cấp. Một số tùy chọn phổ biến có thể là đăng nhập bằng tài khoản từ ví dụ: Google hoặc Microsoft hoặc bằng cách nhận email có mật khẩu. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các cuộc họp được mã hóa phía khách hàng.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày để cung cấp tính năng) bắt đầu từ ngày 23/4/2024.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản Google Workspace sau:

 • Enterprise Plus.

 • Education Standard và Plus.

Nguồn: LVtech