Tin cập nhật tuần từ 19-25/6/2023

Tháng 6 26, 2023


Thêm tính linh hoạt cho bộ sưu tập email trong Google Forms

Trước đây, khi tạo hoặc sửa đổi Google Forms và chỉnh sửa phần “Phản hồi”, người tạo biểu mẫu chỉ có tùy chọn bật hoặc tắt tùy chọn "Thu thập địa chỉ email". Nếu tùy chọn này được bật, điều này có nghĩa là khi người dùng điền vào biểu mẫu, email của họ sẽ tự động được thu thập khi họ gửi biểu mẫu. Để thêm tính linh hoạt, Google đã giới thiệu khả năng chọn giữa các tùy chọn thu thập email sau:

  • Thu thập email đã xác minh (trước đây gọi là thu thập email tự động)

  • Đầu vào phản hồi (trước đây gọi là thu thập email thủ công)

  • Không thu thập

Tùy chọn thu thập đã xác minh hiện sẽ yêu cầu người dùng nhấp vào hộp kiểm để xác nhận địa chỉ email nào đang được thu thập khi gửi.

Tìm hiểu thêm về cách xem và quản lý phản hồi biểu mẫu.

Adding flexibility to email collection in Google Forms

 

 


Nhận được sự đồng thuận từ các cộng tác viên một cách nhanh chóng với khối biểu quyết trong Google Docs

Giờ đây, người dùng có thể thêm khối thông minh có chứa biểu tượng cảm xúc để sử dụng làm chỉ số biểu quyết trong Google Docs. Tính năng này giúp các nhóm thể hiện ý kiến khi đang cộng tác trong Docs bằng cách cho phép xếp hạng hoặc so sánh các ý tưởng. 

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Tổ chức phi lợi nhuận. 

Tìm hiểu thêm về cách chèn khối thông minh và tạo khối trong Google Docs.

Nguồn: LVtech