Truy cập nhanh vào nhiều tính năng hơn trong các cuộc họp, khả dụng cho Google Meet trên web

Tháng 6 27, 2023


Tính năng mới: 

Google đang giới thiệu một thao tác nhanh mới để truy cập các tính năng phổ biến trong Google Meet. Bằng cách di chuột lên trên nguồn cấp dữ liệu video, người dùng có thể truy cập các hiệu ứng video chẳng hạn như hình nền sống động hoặc bộ lọc vui nhộn để mang lại sự vui vẻ hơn cho cuộc họp và tùy chọn chỉnh lại khung hình để cải thiện khả năng hiển thị.

Hành động nhanh từ nguồn cấp dữ liệu video

Người dùng cũng có thể tắt nguồn cấp dữ liệu video từ những người tham gia khác bằng thao tác nhanh trên video. Điều này có thể hữu ích trong các trường hợp muốn tập trung dạng xem cuộc họp vào chỉ người trình bày hoặc ẩn người tham gia bằng các nguồn cấp dữ liệu video gây mất tập trung.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/6/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/7/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Trình đơn mới thao tác nhanh khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace

  • Lưu ý: tính năng sắp xếp lại chỉ khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Workspace Individual. Cũng khả dụng cho những cá nhân đăng ký Google One có dung lượng lưu trữ 2TB trở lên.

Nguồn: LVtech