Tin cập nhật tuần từ 22-28/4/2024

Tháng 4 28, 2024


Tab Trang chủ có thể tùy chỉnh cho ứng dụng Google Chat

Gần đây, Google đã thông báo về việc cung cấp tab "Trang chủ" cho các ứng dụng Google Chat thông qua  Google Workspace Developer Preview Program. Tính năng này cho phép các nhà phát triển tạo một tab mới trong ứng dụng Trò chuyện  được gọi là “Trang chủ ứng dụng”. Trang chủ ứng dụng có thể được tùy chỉnh để hiển thị trang tổng quan dành riêng cho người dùng, danh sách các mục và tác vụ đang mở, v.v. Google rất vui mừng được thông báo rằng tính năng này hiện đã được cung cấp rộng rãi cho các nhà phát triển Google Workspace. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụngcho tất cả khách hàng Google Workspace. 

Tìm hiểu thêm về cách gửi tin nhắn trên tab Trang chủ cho ứng dụng Google Chat.

 


Tạo báo cáo Looker Studio từ Google Sheets

Looker Studio cho phép người dùng nhanh chóng xây dựng các báo cáo và trang tổng quan tương tác và bắt đầu từ hôm nay, giờ đây chúng có thể được tạo trực tiếp từ Google Sheets. Cụ thể hơn, người dùng có thể:

  • Chọn trang tính hoặc dải ô sẽ sử dụng trong báo cáo được tạo trên Looker Studio.

  • Chuyển đổi dữ liệu trong Sheets thành báo cáo Looker Studio được tạo tự động chỉ bằng một cú nhấp chuột, đồng thời lưu và chia sẻ báo cáo với một cá nhân hoặc một nhóm.

Báo cáo Looker Studio vẫn được kết nối với  Sheets và có thể được làm mới để phản ánh các cập nhật dữ liệu. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụngcho tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Personal và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

 Tìm hiểu cách tạo báo cáo Looker Studio từ Google Sheets

 

 

 


Xuất dữ liệu Gemini cho người dùng trong tổ chức

Quản trị viên cấp cao hiện có thể xuất tất cả dữ liệu Gemini của người dùng, bao gồm cả lời nhắc và phản hồi của Gemini đối với những lời nhắc đó. Việc mở rộng bao gồm dữ liệu của Gemini tiếp tục đảm bảo rằng khách hàng có quyền kiểm soát dữ liệu của tổ chức họ nhằm quản lý các nhu cầu tuân thủ và quyền riêng tư dữ liệu của họ. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace có tiện ích bổ sung Gemini Enterprise và Gemini Business, cũng như những khách hàng đã bật Gemini (gemini.google.com) 

 

Tìm hiểu thêm về cách xuất dữ liệu Gemini, xuất tất cả dữ liệu của tổ chứcxuất dữ liệu theo đơn vị tổ chức, nhóm hoặc người dùng. Ngoài ra, có thể sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách cho phép người dùng tải xuống dữ liệu.

Nguồn: LVtech