Đã cập nhật các phím tắt và điều hướng bằng chữ cái đầu tiên của Google Drive trên web

Tháng 5 02, 2024


Tính năng mới:

Google Drive được thiết kế để hoạt động với bàn phím, trình đọc màn hình, thiết bị chữ nổi, phóng to màn hình, v.v. Giờ đây, Google đã cải thiện khả năng truy cập của Google Drive bằng cách bật tính năng điều hướng bằng chữ cái đầu tiên.

Điều hướng bằng chữ cái đầu tiên cho phép người dùng điều hướng nhanh chóng và dễ dàng danh sách các mục trong Drive thông qua thao tác nhấn phím. Người dùng có thể di chuyển tiêu điểm trong danh sách tệp trong Drive bằng cách nhấn (các) chữ cái đầu tiên của tên tệp. Nhấn lại cùng một chữ cái sẽ điều hướng đến mục tiếp theo bắt đầu bằng chữ cái đó.

Để hỗ trợ điều hướng bằng chữ cái đầu tiên trên Drive, Google đang di chuyển các phím tắt gồm một chữ cái hiện có trên Drive sang phím tắt nhiều phím.

 

First-letters navigation in Drive

 

Thông tin chi tiết:

Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể bắt đầu chọn sử dụng các phím tắt mới ngay lập tức thông qua thông báo biểu ngữ trong Drive hoặc bằng cách đi tới Drive > Cài đặt > Phím tắt > Cập nhật ngay. Vào ngày 1/8/2024, các phím tắt trên Drive sẽ tự động được cập nhật thành điều hướng bằng chữ cái đầu tiên cho tất cả người dùng. Sau khi các phím tắt được cập nhật, người dùng cũng sẽ có thể thấy các phím tắt có thể áp dụng trong menu và khi di chuột trên thanh công cụ trong Drive.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/4/2024.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/5/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech