Tin cập nhật tuần từ 25/9 - 1/10/2023

Tháng 10 02, 2023


Cải thiện trải nghiệm dán giá trị trong Google Sheets

Trước đây, khi dán một số trong Google Sheets bằng cách sử dụng Dán đặc biệt > Chỉ giá trị, nội dung được dán chỉ là văn bản từ phạm vi ô ban đầu. Ví dụ: đối với ngày 21/9/2023, chỉ dán các giá trị sẽ dán số sê-ri ngày là 45190. Để cải thiện tính năng này, mặc định để dán các giá trị cho số sẽ bao gồm các giá trị và định dạng số, nghĩa là tất cả các số sẽ giữ lại định dạng của chúng khi đang làm việc trong trang tính. 

Phiên bản phát hành:

  • Hiện có sẵn cho tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Improved paste values experience in Google Sheets

 


 

Các chứng chỉ khác nhau để ký và mã hóa thư trong Gmail

Nếu tổ chức sử dụng các chứng chỉ khác nhau để ký và mã hóa thư thì giờ đây có thể sử dụng Gmail CSE API để tải lên các chứng chỉ công khai về chữ ký và mã hóa khác nhau cho mỗi người dùng. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã khả dung.

  • Bản phát hành theo định kì: dự kiến vào ngày 9-10-2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard. 

Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụngdụng Gmail CSE API  để quản lý chứng chỉ người dùng.

 


Cho phép chứng chỉ không khớp đối với tin nhắn được mã hóa phía máy khách

Trong một số trường hợp, địa chỉ email được liên kết với chứng chỉ của người dùng có thể khác với địa chỉ email chính của họ — điều này được gọi là chứng chỉ không khớp. Giờ đây, quản trị viên có thể chọn cho phép chứng chỉ không khớp, điều đó có nghĩa là người dùng cuối sẽ có thể giải mã và đọc tin nhắn có chứng chỉ không khớp. 

Cần lưu ý rằng, chỉ nên cho phép chứng chỉ không khớp khi tính năng này thực sự bắt buộc đối với tổ chức của

 Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã khả dung.

  • Bản phát hành theo định kì: dự kiến vào ngày 9-10-2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard. 

Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách cho phép chứng chỉ không khớp đối với thư được mã hóa phía máy khách trong Gmail.

Nguồn: LVtech