Định cấu hình và liên kết nhiều nhà cung cấp Android Enterprise Mobility Management dành cho doanh nghiệp

Tháng 10 03, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể liên kết nhiều nhà cung cấp giải pháp quản lý di động dành cho doanh nghiệp Android (EMM) với tài khoản Google Workspace. Trước đây, chỉ có thể liên kết một EMM duy nhất trong tổ chức. Bản cập nhật này cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách quản lý các thiết bị trong tổ chức. Cụ thể, bản cập nhật này cung cấp:

Linh hoạt hơn: có thể chọn EMM phù hợp cho từng nhóm người dùng trong tổ chức. Ví dụ: có thể sử dụng một EMM cho kỹ sư và một EMM khác cho nhân viên bán lẻ.

Kiểm soát nâng cao: giờ đây, có thể có nhiều phiên bản của cùng một nhà cung cấp EMM, ví dụ: phiên bản đám mây và phiên bản tại chỗ, để quản lý các nhóm người dùng khác nhau.

Di chuyển dễ dàng hơn: giờ đây, có thể chạy song song nhiều EMM, cho phép thực hiện di chuyển theo giai đoạn từ EMM cũ sang EMM mới theo thời gian.

Thông tin chi tiết:

Ứng dụng riêng tư

Quản trị viên nên tự làm quen với việc ràng buộc nhiều EMM sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tính khả dụng của các ứng dụng riêng tư. Có thể tìm thêm thông tin trong Trung tâm trợ giúp về việc tạo ứng dụng webphân phối ứng dụng riêng tư.

Google Play

Nếu đang liên kết nhiều EMM với một tài khoản Google Workspace hoặc Google Cloud Identity, thì phải sử dụng iframe EMM chứ không phải play.google.com/work để truy cập vào Google Play được quản lý.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để định cấu hình nhà cung cấp EMM, trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên hãy điều hướng đến Thiết bị > Thiết bị di động & điểm cuối > Cài đặt > Tích hợp bên thứ ba > Quản lý nhà cung cấp EMM. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách liên kết nhiều nhà cung cấp EMM và kích hoạt tính năng này cho các đơn vị tổ chức.

  • Người dùng cuối: không có tác động hoặc hành động nào được yêu cầu đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech