Tin cập nhật tuần từ 30/1-5/2/2023

Tháng 2 06, 2023


Trả lời nội tuyến cho các thông báo qua email trong Google Classroom

Google đang cải thiện các thông báo qua email của Classroom có nhiều chức năng hơn và dễ sử dụng hơn. Với tính năng trả lời nội tuyến cho nhận xét, giảng viên và học viên sẽ có thể dễ dàng cập nhật và phản hồi thông tin liên lạc trong Classroom. Thông báo nhận xét công khai và riêng tư sẽ có thông tin mới nhất, chẳng hạn như chuỗi nhận xét mới nhất và giờ đây người dùng có thể dễ dàng trả lời các nhận xét trong chính email đó. Điều này sẽ cho phép giảng viên nhanh chóng trả lời học viên của mình mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa email và Classroom.

Thời gian triển khai:

  • Triển khai cho các miền Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ bắt đầu vào ngày 30/1/2023 và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20/2/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Chỉ khả dụng đối với khách hàng Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và người dùng có tài khoản Google cá nhân. 

Tìm hiểu thêm

 

 


 

Mở rộng tùy chọn màu trong Google Slides, Docs, Sheets and Drawings

Trong Google Slides, Docs, Sheets and Drawings, giờ đây người dùng có thể chọn màu trong công cụ bảng màu bằng cách sử dụng các giá trị RGBA. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tùy chỉnh màu sắc bằng cách sử dụng công cụ eyedropper và chọn bất kỳ màu nào trên màn hình trong bảng màu. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh đã được triển khai.

  • Bản phát hành định kỳ được lên kế hoạch triển khai vào ngày 15/2/2023.

 

 


Các cách khác để làm việc với dữ liệu BigQuery trong Google Sheets

Google đang mở rộng khả năng truy cập, phân tích, trực quan hóa và chia sẻ hàng tỷ hàng dữ liệu BigQuery từ Google Sheets:

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

  • Không khả dụng đối với khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech