Mở rộng Liên kết SIP cho Google Voice sang Châu Mỹ Latinh

Tháng 2 07, 2023


Tính năng mới:

Vào tháng 10/2022, Google đã công bố khả năng kết nối đường trục Giao thức khởi tạo phiên (SIP) với Voice cho các khách hàng Google Voice Standard và Premier. Liên kết SIP cho phép sử dụng số điện thoại (dịch vụ PSTN) từ các nhà cung cấp dịch vụ địa phương cho Google Voice thông qua một bộ Bộ điều khiển biên phiên (SBC) được chứng nhận an toàn, chẳng hạn như Audiocodes, Cisco, Oracle và Ribbon. Để biết thêm thông tin, hãy xem thông báo ban đầu.

Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ triển khai Voice tới các quốc gia sau ở Châu Mỹ Latinh bằng cách mở rộng tính khả dụng của Liên kết SIP:

  • Argentina

  • Colombia

  • Chile

  • Brazil

  • Mexico

Khách hàng ở các quốc gia này sẽ cần mua giấy phép SIP Link Standard hoặc SIP Link Premier mới để thiết lập SIP Link.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: khi đã định cấu hình các đường trục SIP và tải lên các số điện thoại mới, quản trị viên có thể chỉ định cho người dùng, điện thoại bàn, tự động trả lời và các nhóm đổ chuông. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các yêu cầu của SIP Link.

  • Người dùng cuối: kkhông yêu cầu hành động đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/2/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khách hàng ở các quốc gia Mỹ Latinh sẽ cần mua giấy phép SIP Link Standard hoặc SIP Link Premier để thiết lập SIP Link.

  • Khách hàng ở tất cả các quốc gia được hỗ trợ khác sẽ cần mua giấy phép Voice Standard hoặc Voice Premier để thiết lập SIP Link.

Nguồn: LVtech