Tin cập nhật tuần từ 6-12/5/2024

Tháng 5 13, 2024


Mở rộng bản ghi Trang Slides sang Microsoft Edge

Năm ngoái, Google đã giới thiệu bản ghi trang trình bày, một tính năng của Google Slides cho phép người dùng dễ dàng ghi lại bản trình bày, sau đó chia sẻ bản trình bày với người khác để xem khi phù hợp. 

Giờ đây người dùng có thể tạo bản ghi trong Microsoft Edge, ngoài Google Chrome trên máy tính.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến triển khai vào ngày 22/5/2024.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng ghi trang trình bày trong Google Slides.

Nguồn: LVtech