Tin cập nhật tuần từ 8-14/4/2024

Tháng 4 15, 2024


Quyền truy cập địa chỉ cho các nội dung nhúng Google Drive trong Google Sites

Khi thêm nội dung được nhúng từ Google Drive vào Google Sites, chẳng hạn như tệp PDF, tài liệu hoặc bản trình bày, giờ đây, người chỉnh sửa trang web sẽ được nhắc giải quyết các quyền truy cập tiềm năng. Thông báo cũng sẽ xuất hiện khi người chỉnh sửa trang web xuất bản trang web hoặc khi chia sẻ với những người cộng tác và người xem trang web khác. Điều này sẽ đảm bảo những người cộng tác hoặc người xem khác của trang web có quyền chỉnh sửa hoặc xem nội dung Drive được nhúng khi cộng tác trên một trang web. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến triển khai vào ngày 25/4/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Tìm hiểu thêm về cách thêm tệp, video, nội dung trang web của Google, v.v...

 


Theo dõi mức sử dụng của người dùng Gemini dành cho Workspace trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Gần đây, Google đã công bố tiện ích bổ sung Gemini Business cung cấp một tập hợp con các tính năng AI tổng hợp, tuân theo giới hạn sử dụng hàng tháng. Giờ đây, khách hàng của Gemini Business có thể kiểm tra trạng thái giới hạn Gemini của người dùng trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Đối với khách hàng Gemini Enterprise và Gemini Business, quản trị viên cũng có thể kiểm tra ngày sử dụng Gemini gần đây nhất của người dùng.

Thời gian triển khai:

  • Báo cáo trạng thái giới hạn và mức sử dụng của Gemini hiện đã khả dụng

Tìm hiểu thêm về Giới hạn sử dụng trong Gemini dành cho Google Workspace.

Nguồn: LVtech