Tinh chỉnh thông báo trên ứng dụng Google Classroom

Tháng 9 06, 2022


Google  đã thực hiện cải tiến sau đối với thông báo của Google Classroom: ngoài việc đặt tùy chọn cho thông báo, giờ đây người dùng còn có  thể điều chỉnh thông báo email từ các thiết bị di động Android hoặc iOS. 

Tìm hiểu thêm

Văn bản cho tất cả các thông báo đẩy đã được cập nhật và Google đã nâng cao các tùy chọn hành động trong Classroom, chẳng hạn như “Tham gia lớp học” hoặc “Xem nhận xét”. Với bản cập nhật này, thông báo đẩy rõ ràng hơn và dễ thực hiện tác vụ hơn. 

Tìm hiểu thêm

Các tính năng này hiện chỉ khả dụng đối với các phiên bản Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade.

Nguồn: LVtech