Tính năng Soạn thư thông minh hiện khả dụng trong nhận xét của Google Slides, Sheets và Drawings

Tháng 8 18, 2021


Tóm tắt:

Năm ngoái, Google đã công bố tính năng Soạn thư thông minh trong Google Docs, một tính năng giúp soạn nội dung chất lượng, nhanh và dễ dàng hơn. Tính năng Soạn thư thông minh giúp tiết kiệm thời gian bằng cách cắt giảm việc viết lặp đi lặp lại, giảm nguy cơ mắc lỗi chính tả và ngữ pháp, đồng thời đề xuất các cụm từ ngữ cảnh có liên quan.

Giờ đây, tính năng Soạn thư thông minh đã khả dụng trong nhận xét của Google Slides, Sheets và Drawings.

Tính năng Soạn thư thông minh đưa ra đề xuất trong nhận xét.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này có thể được kiểm soát thông qua Ứng dụng > Google Workspace > Drive và Tài liệu > Tính năng và ứng dụng > Soạn thư thông minh. Truy cập Trung tâm trợ giúp dành cho quản trị viên để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt tính năng Soạn thư thông minh cho người dùng trong Google Docs.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt bằng cách đi đếnCông cụ > Tùy chọn và bỏ chọn “Hiển thị các mục đề xuất của tính năng Soạn thư thông minh”. Khi được bật, người dùng sẽ tự động thấy các đề xuất Soạn thư thông minh. Để chấp nhận một đề xuất, hãy nhấn “tab” hoặc nhấn phím mũi tên phải. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng Soạn thư thông minh trong Google Docs, Slides, Sheets và Drawings.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Frontline, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Nonprofits, Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium.

Nguồn: LVtech