Truy cập nhật ký kiểm tra của Google Vault cùng với các nhật ký kiểm tra khác của Workspace

Tháng 12 06, 2023


Tính năng mới:

Trải nghiệm nhật ký kiểm tra Google Vault giờ đã được cải tiến. Do thay đổi này, giờ đây quản trị viên có thể tìm thấy nhật ký kiểm tra của Vault trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên cùng với các ứng dụng Google Workspace khác như Gmail, Google Drive, v.v. Bắt đầu từ tháng 1/2024, quản trị viên có thể truy cập nhật ký kiểm tra của Vault bằng Reports API. Quản trị viên có thể sử dụng API này để chủ động giám sát việc sử dụng Vault trong miền. Google sẽ chia sẻ thêm thông tin trên blog Workspace Updates khi chức năng này khả dụng.

Việc căn chỉnh vị trí và chức năng của nhật ký kiểm tra Vault với các ứng dụng Workspace khác sẽ tạo ra trải nghiệm nhất quán cho quản trị viên và giảm nhu cầu tìm kiếm thông tin ở nhiều vị trí khác nhau. Điều này cũng cho phép nhật ký kiểm tra trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên tuân thủ các khả năng xử lý dữ liệu.

Thông tin chi tiết:

Thời lượng, quyền truy cập và khả năng hiển thị của nhật ký kiểm tra Vault sẽ vẫn giữ nguyên và sẽ tiếp tục yêu cầu quyền "quản lý kiểm tra". Quản trị viên có thể truy cập nhật ký kiểm tra của Vault thông qua các báo cáo và liên kết kiểm tra vấn đề của Vault cũng như từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập đặc quyền của Vault.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các sự kiện trong nhật ký Vault.

  • Người dùng cuối: không có tác động hoặc hành động nào được yêu cầu đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 4/12/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus hoặc khách hàng có giấy phép tiện ích bổ sung Vault.

Nguồn: LVtech