[Việc nên làm] Yêu cầu chủ sở hữu trang web xuất bản những bản nháp đã được di chuyển trên Google Sites

Tháng 12 06, 2023


Xin chào Quản trị viên,

Theo thông báo trước đây, Google đã bắt đầu di chuyển Google Sites cũ sang phiên bản Sites mới vào đầu năm nay. Google đã di chuyển sang sản phẩm Sites mới tất cả trang web còn lại và phiên bản của các trang web đó trên Google Sites cũ hiện không truy cập được nữa.

Ảnh hưởng của việc này đối với tổ chức

Các trang web được tạo bằng Google Sites cũ đã được di chuyển và giờ đây có thể truy cập dưới dạng “Bản nháp” trong phiên bản Sites mới. Chủ sở hữu trang web có thể kiểm tra và xuất bản những bản nháp đã được di chuyển trong phiên bản Sites mới (nếu chưa thực hiện). Trong thời gian chủ sở hữu trang web chưa xuất bản những bản nháp được di chuyển tự động, người xem trang web sẽ thấy một thông báo lỗi khi truy cập vào URL của các trang web này. Xin lưu ý rằng phiên bản của các trang web này trên Google Sites cũ hiện không truy cập được nữa.

Để biết thêm thông tin về Google Sites, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp của Sites.

Việc cần làm

Người dùng có thể tìm thấy một tệp trên Google Cloud Storage có chứa thông tin về các trang web được di chuyển, chủ sở hữu tương ứng, đường liên kết đến dữ liệu trích xuất tệp đính kèm của các trang web đã chuyển đổi, cùng đường liên kết để tải dữ liệu trích xuất bằng Takeout của các trang web được tạo bằng Google Sites cũ.

Nếu muốn cho phép người xem truy cập vào trang web, chủ sở hữu trang web cần phải xuất bản những bản nháp đã được di chuyển sang Google Sites mới nhưng chưa được xuất bản. Người dùng có thể dùng Trình quản lý Google Sites cũ để tìm đường liên kết đến các “bản nháp” đã được di chuyển trong phiên bản Sites mới. Những trang web được tạo bằng Google Sites cũ nhưng không có một chủ sở hữu đủ điều kiện để di chuyển vẫn chưa được di chuyển sang phiên bản Sites mới, nhưng đã được xuất ra và chia sẻ cho quản trị viên cấp cao của miền dưới dạng một tệp lưu trữ Takeout. Google cũng đã chia sẻ chúng với (các) chủ sở hữu trang web nếu họ đủ điều kiện nhận dữ liệu trích xuất bằng Takeout từ Google Sites cũ.

Dữ liệu trích xuất bằng Takeout của các trang web được tạo bằng Google Sites cũ có thời hạn tải xuống trong Google Cloud Storage là 1 năm.

Xin lưu ý bản lưu trữ Takeout không được cung cấp nếu trang web được tạo bằng Google Sites cũ:

Google sẵn sàng trợ giúp

Để biết thêm thông tin về quy trình di chuyển, hãy xem trên Trung tâm trợ giúp của Sites.

Cảm ơn đã tin dùng Google Workspace.

– Nhóm Google Workspace