Truy cập và sắp xếp các tệp được chia sẻ trong Space trong Google Chat dễ dàng hơn

Tháng 3 28, 2024


Tính năng mới:

Google đang cải tiến thẻ Tệp trong Space trong Google Chat để cải thiện trải nghiệm quản lý tệp và tạo một vị trí trung tâm để quản lý tất cả các thành phần lạ liên quan đến cuộc trò chuyện. Thẻ được cập nhật bây giờ sẽ được gọi là Chia sẻ

Ngoài tên tab mới, giao diện người dùng được làm mới và các tính năng như trình đơn thả xuống sắp xếp, hỗ trợ các liên kết chia sẻ và tệp phương tiện, v.v.

Bản cập nhật này phản ánh nỗ lực không ngừng nhằm biến Google Chat thành trung tâm cộng tác nhóm và dự án trong Google Workspace.

Shared tab now stores files, links, and media

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Thẻ Chia sẻ mới cải thiện sự cộng tác của nhóm bằng cách cung cấp một phương pháp tập trung và hiển thị để truy cập nội dung được chia sẻ được trong một Space.

Thông tin chi tiết:

Sử dụng trình đơn thả xuống sắp xếp mới, người dùng có thể thu hẹp danh sách tài liệu được hiển thị dựa trên danh mục (tệp, liên kết, phương tiện) hoặc ngày chia sẻ.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: ở trong Space trong Google Chat, người dùng sẽ thấy các thẻ sau: Trò chuyện, Chia sẻ và Nhiệm vụ. Khi nhấp vào Chia sẻ, sẽ thấy ba phần: Tệp, Liên kết và Phương tiện. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách gửi và chia sẻ tệp trong tin nhắn trên Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai  (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/3/2024.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/4/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech