Khởi chạy Miro trực tiếp từ các thiết bị Google Meet Series One Board 65 và Desk 27

Tháng 3 29, 2024


Tính năng mới:

Trong hơn một năm, người dùng Workspace đã tận hưởng được sự tiện lợi khi ra mắt các công cụ cộng tác trực quan của Miro có thể cài đặt trực tiếp trong Google Meet.

 

Google đang phát triển dựa trên điều này bằng cách cung cấp cho người dùng khả năng khởi chạy Miro từ Series One Board 65 hoặc Desk 27,, trong cuộc gọi Meet đang hoạt động hoặc trực tiếp từ màn hình chính của thiết bị.

 

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối

 

Tại sao sử dụng:

Trước đây, người dùng có thể truy cập các công cụ và mẫu phong phú của Miro trên Board 65 và Desk 27, chẳng hạn như ý tưởng lên ý tưởng bằng ghi chú kỹ thuật số và lập kế hoạch cho quy trình làm việc linh hoạt trong cuộc gọi Meet. Với bản cập nhật này, người dùng có thể truy cập các công cụ này trực tiếp từ Board 65 và Desk 27 bất cứ khi nào có sự cộng tác xảy ra, bên ngoài cuộc gọi Meet. Hãy truy cập Workspace Blog để biết thêm thông tin về việc tích hợp Google Meet và Miro.

 

Thông tin chi tiết:

Vào cuối năm 2024, Google sẽ ngừng sử dụng ứng dụng bảng trắng Jamboard và tiếp tục chấm dứt hỗ trợ theo kế hoạch trước đó dành cho các thiết bị Google Jamboard. Việc tận dụng hệ sinh thái đối tác của Google bao gồm Miro, FigJam và LucidSpark, là một phần trong nỗ lực nhằm tiếp tục cung cấp trải nghiệm bảng trắng tốt nhất trong Workspace. Vui lòng sử dụng bài viết trong Trung tâm trợ giúp Miro để biết thêm thông tin về cách di chuyển tệp Jamboard sang Miro.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/03/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Tất cả khách hàng của Workspace đều có thể sử dụng công cụ nhập Miro.

  • Khả năng mở Miro trên Board 65 và Desk 27 được cung cấp cho tất cả khách hàng Google Workspace có thiết bị Google Meet Board 65 và Desk 27.

Nguồn: LVtech