Xem mức độ tiếng ồn được loại bỏ trong cuộc gọi video trên Google Meet

Tháng 8 18, 2022


Tóm tắt:

Google Meet có thể loại bỏ các tiếng ồn xung quanh như tiếng gõ, âm thanh xây dựng hoặc tiếng nói chuyện. Loại bỏ tiếng ồn giúp thực hiện cuộc gọi điện video hiệu quả hơn bằng cách giảm bớt sự phân tâm có thể làm chuyển hướng sự chú ý khỏi nội dung cuộc họp, do đó người dùng có thể tập trung vào cuộc trò chuyện.

Chỉ báo giọng nói giờ đây hiển thị mức độ tiếng ồn đang được loại bỏ. Nếu người dùng thấy vòng tròn mở rộng, Meet đang giảm tiếng ồn xung quanh.

Một loạt tiếng ồn đang được lọc ra trong khi nói và những người tham gia khác sẽ chỉ nghe thấy giọng nói. Dấu hiệu trực quan này được kích hoạt nhiều nhất một lần cho mỗi cuộc họp.

Tiếng ồn được lọc liên tục trong khi nói và những người tham gia khác sẽ chỉ nghe thấy giọng nói của người dùng. Mức độ tiếng ồn được phản ánh bởi kích thước vòng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: chỉ báo tiếng ồn được hiển thị khi bật tính năng khử tiếng ồn. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách bật tính năng khử tiếng ồn.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/8/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Workspace Individual.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech