Xem trước tệp trong Google Drive với tính năng thẻ di chuột mới

Tháng 5 17, 2024


Tính năng mới:

Để xem lại tệp trong Google Drive, hiện tại người dùng phải mở từng tệp theo cách thủ công hoặc nhấp chuột phải vào tệp rồi nhấp vào “Mở bằng > Xem trước” từ trình đơn ngữ cảnh. Ngoài ra, nếu muốn xem những cập nhật nào đã được thực hiện đối với một tệp, người dùng phải mở tệp và xem Bảng điều khiển hoạt động.

Hôm nay, Google sẽ giới thiệu thẻ di chuột tệp trong Google Drive để cải thiện trải nghiệm này và giúp người dùng hoàn thành tác vụ nhanh hơn mà không cần phải mở nhiều thẻ. Giờ đây, khi đặt con trỏ lên biểu tượng tệp trong Google Drive trên web, thẻ di chuột sẽ xuất hiện cùng với hình thu nhỏ của tệp và các thông tin liên quan khác, chẳng hạn như loại tệp, chủ sở hữu tệp, người đã sửa đổi tệp gần đây và thời điểm tệp đã được sửa đổi lần cuối.

Preview files in Google Drive with new hovercard feature

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Trải nghiệm mới này có thể giúp tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép người dùng hiểu ngữ cảnh trên tệp mà không cần phải mở thanh bên thông tin để xem chi tiết và hoạt động gần đây.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/5/2024.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/5/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech