Tính năng Gemini của Google Workspace “Giúp tôi soạn thảo” hiện khả dụng với tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Tháng 5 18, 2024


Thông báo này là một phần của Google I/O '24. Hãy truy cập Workspace Blog  để biết thêm về những cách mới để tương tác với Gemini for Workspace và Keyword Blog để biết thêm những cách duy trì hiệu quả với Gemini for Google Workspace.


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã giới thiệu các tính năng soạn thảo được hỗ trợ bởi AI giúp người dùng nhanh chóng tinh chỉnh công việc hiện hữu hoặc giúp soạn thảo nội dung mới trong Google Docs và Gmail bằng cách sử dụng Gemini cho Google Workspace.

Kể từ đó, “Giúp tôi soạn thảo” đã hỗ trợ nhiều người dùng soạn thảo nội dung cho những thứ như email, bài đăng trên blog, đề xuất kinh doanh, bản sao quảng cáo, v.v. Trên thực tế, 70% người dùng Doanh nghiệp sử dụng tính năng này  trong tài liệu hoặc Gmail đều sử dụng đề xuất của Gemini. Tính năng này hiện khả dụng với tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.

Help me write in Google Docs using Portuguese

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Người dùng viết bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha hiện có thể soạn thảo bằng những ngôn ngữ này do AI cung cấp.

Help me write in Gmail using Spanish

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/5/2024.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng cho các phiên bản Google Workspace: 

  • Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium .

  • Google One AI Premium .

Nguồn: LVtech