Có bao nhiêu doanh nghiệp sử dụng Google Apps ?

Tháng 1 23, 2018


Chúng tôi cho ra mắt Google Apps Premier Edition vào tháng 2 năm 2007 và đã có hơn 5 triệu doanh nghiệp với số lượng đăng ký là 3.000 doanh nghiệp mỗi ngày. Cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện và đã được cung cấp từ tháng 4 năm 2004 khi Gmail được công bố. Các công ty lớn như Genentech đang sử dụng Google Apps và chính Google cũng sử dụng Google Apps cho 20.000 nhân viên của mình. Các doanh nghiệp hiểu rằng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) chính là tương lai và họ nhận ra rằng họ cần là người dẫn đầu trên con đường hướng tới tương lai đó. Thứ hai, họ nhận ra rằng khái niệm "một giải pháp đáp ứng tất cả nhu cầu" là một giải pháp rất đắt đỏ.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên