Tại sao nên sử dụng Google Sites ?

Tháng 1 23, 2018


Các doanh nghiệp sử dụng Google Sites để làm cho các thông tin hữu ích có thể truy cập được. Nhân viên có thể tạo một mạng nội bộ hoặc để nhóm dự án tạo các trang nhằm lưu trữ và chia sẻ kiến thức của phòng ban. Việc tạo phiên bản cho tệp được thực hiện tự động, vì vậy mọi người có thể cập nhật và tải xuống phiên bản mới nhất một cách dễ dàng. Các định dạng được hỗ trợ bao gồm .doc, .xls, .csv, .ppt, .txt, .pdf và các định dạng khác. Người dùng có thể hiển thị Tài liệu, Bảng tính, Bản trình bày, video YouTube, trình chiếu và các tiện ích Picasa trên Google mà không cần bất kỳ kỹ năng lập trình nào. Công nghệ tìm kiếm của Google được xây dựng sẵn, vì vậy nhân viên có thể tìm kiếm thông tin hữu ích của công ty một cách dễ dàng như đang tìm kiếm trên Internet vậy. Không cần phải thành thạo về hệ thống hay cách viết mã để cập nhật trang hay tạo các trang nội bộ mới, vì vậy ai cũng có thể thêm vào kiến thức chia sẻ.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên