Có ngành cụ thể nào mà Google Apps mang lại nhiều ý nghĩa hơn không?

Tháng 1 23, 2018


Google Apps cung cấp các khả năng liên lạc và cộng tác có ý nghĩa cho mọi doanh nghiệp. Khi nói như vậy, chúng tôi đang nhận thấy xu hướng lựa chọn nhanh chóng của các ngành có lực lượng lao động di động, các nhóm toàn cầu bị chia cách bởi múi giờ và khoảng cách địa lý lớn, và lực lượng bán lẻ và sản xuất. Các loại người dùng bổ sung bao gồm:


Người dùng trên web/email kế thừa (ví dụ: các đại lý bán lẻ, đại diện dịch vụ khách hàng, đại lý bất động sản)

Người dùng không có dịch vụ gửi thư hoặc cộng tác (nhà máy sản xuất, trung tâm phân phối, đối tác chiến lược/ cố vấn tạm thời)

Người dùng cộng tác (các nhóm/ phòng ban chia sẻ bảng tính, kế hoạch dự án, v.v...).
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên