Google Apps có tương thích với các sản phẩm của Microsoft không ?

Tháng 1 23, 2018


Google Documents: Có, Documents tương tích với các định dạng tệp của Microsoft Office và nhiều chuẩn khác như PDF, OpenOffice, và ODF. Các định dạng tệp Microsoft chuẩn được hỗ trợ để nhập/xuất ở mọi định dạng phổ biến này. Các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế theo các chuẩn mở và tương thích với nhiều sản phẩm khác.


Nhắn tin và Cộng tác: Google Apps được xây dựng trên nền ứng dụng mở và có thể mở rộng với suy nghĩ về khả năng mở rộng và tích hợp. Chuẩn API mở của Google, Gdata, cung cấp khả năng truy cập có lập trình an toàn và dễ dàng vào dữ liệu trong các ứng dụng như Google Documents, Lịch Google, Gmail, v.v... Ngoài ra, nền ứng dụng phát triển Tiện ích phổ biến của Google cũng là môi trường lý tưởng để tạo ứng dụng web kết hợp cho doanh nghiệp và tích hợp luồng công việc nhằm phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp trong một thời gian ngắn và mức chi phí thấp so với môi trường phát triển truyền thống (ví dụ: .NET, SOAP). Trên 50.000 tiện ích đã được phát triển trên nền ứng dụng này, nhiều tiện ích trong số đó là các ứng dụng chuyên dụng của doanh nghiệp như các tích hợp CRM và ERP cũng như quản lý luồng công việc.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên