Google Apps có tương thích với chương trình email khách hiện tôi đang sử dụng không ?

Tháng 1 23, 2018


Ngoài truy cập thư Google Apps từ giao diện web của Gmail, bạn có thể gửi và nhận thư từ chương trình email khách ưa thích trên máy tính để bàn của bạn. Tùy thuộc vào chương trình email khách, bạn có thể sử dụng giao thức thư IMAP hoặc POP. Nếu bạn định chuyển đổi sang Google Apps từ Microsoft Exchange hoặc dịch vụ Outlook nào đó khác, bạn có thể sử dụng Google Apps Sync. Đây là plugin dành cho Outlook 2003, 2007, 2010 hoặc 2013, cho phép bạn sử dụng Outlook để quản lý thư, lịch và danh bạ của bạn trong Google Apps—cùng với các ghi chú, công việc và mục nhập nhật ký của bạn trong Outlook.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên