Nếu tôi chỉ muốn một trong những sản phẩm thì tôi có phải mua toàn bộ bộ sản phẩm này không ?

Tháng 1 23, 2018


Có. Google Apps được thiết kế như một giải pháp tất cả trong một với các công cụ được tích hợp để hoạt động liên tục cùng nhau. Ví dụ: bạn có thể nhận thư trong Gmail và ngay lập tức chuyển đổi thư này thành một sự kiện trên Lịch. Khi bạn đưa ra nhận xét trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày, các cộng tác viên tự động nhận được thông báo qua email. Với một cú nhấp chuột, bạn có thể bắt đầu cuộc họp video trong Hangouts từ hộp thư đến hoặc lịch của bạn. Sử dụng những công cụ này như một gói hoàn chỉnh giúp cải thiện năng suất trong khi mang lại cho doanh nghiệp của bạn giá trị lớn nhất. Tuy nhiên, bạn được hoan nghênh mua bộ sản phẩm này và chỉ sử dụng các dịch vụ mà bạn đã chọn.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên