Tôi có thể thay thế phần mềm hiện tại của mình bằng Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày không ?

Tháng 1 23, 2018


Chúng tôi thấy rằng nhiều khách hàng của chúng tôi có thể gỡ bỏ các bộ phần mềm năng suất hiện có của họ và tin tưởng hoàn toàn vào Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày. Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày là các công cụ năng suất, cho phép bạn tạo các loại tệp khác nhau, bao gồm cả tài liệu văn bản, bảng tính và bản trình bày. Bạn có thể làm việc trên các tệp đó trong thời gian thực với những người khác và lưu trữ chúng trực tuyến trong Google Drive. Các công cụ này đi kèm với Google Apps và hoạt động trên mọi thiết bị. Không giống như các ứng dụng máy tính để bàn truyền thống, không có phần mềm để cài đặt. Các công cụ này tương thích với tệp được tạo trong chương trình khác, chẳng hạn như Microsoft Office.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên