Google Hangouts là gì ?

Tháng 1 23, 2018


Tùy thuộc vào người nói chuyện với bạn, Google Hangouts là tin nhắn tức thời thực hiện tốt hơn nhiều, hoặc hội nghị truyền hình.

Ra mắt tháng 5 năm 2013 để cập nhật các công cụ tin nhắn tức thời hiện tại của Google, Hangouts cung cấp cho bạn cơ hội để giao tiếp ngay lập tức bằng video hoặc văn bản với những người nằm bất cứ nơi nào trên thế giới.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên