Google sẽ lưu trữ trang web và miền của tôi chứ ?

Tháng 1 23, 2018


Không. Chúng tôi không lưu trữ các trang web hoặc miền. Bạn sẽ tiếp tục sử dụng nhà cung cấp hiện tại để lưu trữ và chỉ cần chuyển hướng bản ghi Mail Exchange của bạn (MX) tới các máy chủ thư của Google. Nếu bạn có một trang web hiện tại mà bạn đã thiết lập một cách độc lập, không thể chuyển trực tiếp trang web này sang Google Apps. Nếu muốn liên kết trang web này với Google Apps, về cơ bản bạn phải tạo lại các trang web từ bảng điều khiển của bạn bằng Google Sites.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên