Hiện tại chúng tôi có nhiều hệ thống thư, chúng tôi làm cách nào để tự động chuyển đổi người dùng ?

Tháng 1 23, 2018


LVTech có thể hỗ trợ bạn hoặc bạn có thể sử dụng Google API và các tiện ích của chúng tôi. Tuỳ thuộc vào quy mô của tổ chức, bạn có thể bắt đầu với một nhóm thử nghiệm. Sản phẩm này được thiết kế để hoạt động trong một môi trường kết hợp email và lập lịch. Các công cụ cùng tồn tại của Google cho phép bạn tiếp tục hoạt động trong môi trường kết hợp email và lập lịch đó khi bạn tiếp tục với việc di chuyển toàn bộ.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên