Khi nào Google Apps sẽ hỗ trợ tất cả các tính năng của Microsoft Office/Exchange ?

Tháng 1 23, 2018


Chúng tôi không có ý định cố gắng để khớp từng tính năng của sản phẩm. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một trải nghiệm chung tốt hơn và hỗ trợ một số tính năng mới dựa trên đặc tính duy nhất của Web. Mặc dù luôn có một lượng người dùng nhất định không sẵn sàng để từ bỏ những sản phẩm thuộc thế hệ trước nhưng chúng tôi tin rằng trải nghiệm người dùng sẽ có những điểm mạnh đặc biệt.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên