Làm cách nào để tôi thêm và quản lý người dùng của mình?

Tháng 1 23, 2018


Để mọi người trong tổ chức của bạn bắt đầu sử dụng Google Apps, bạn phải thêm họ vào tài khoản của bạn. Bạn có thể làm điều này từ bất kỳ máy tính nào hoặc thậm chí thiết bị di động của bạn bằng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google. Trong trình duyệt web bất kỳ, đi tới admin.google.com và đăng nhập bằng tên và mật khẩu quản trị viên của bạn. Bạn cũng sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý dịch vụ và mật khẩu của người dùng cũng như tất cả các khía cạnh khác của tài khoản của bạn.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên