Tôi có thể dễ dàng quản lý Google Apps cho doanh nghiệp của mình không?

Tháng 1 23, 2018


Với tư cách là quản trị viên tài khoản Google Apps, bạn sẽ sử dụng một cách mới để quản lý các dịch vụ của người dùng từ đám mây. Việc này có thể đơn giản như thêm người dùng vào tài khoản của bạn, kích hoạt email của họ hoặc để họ bắt đầu sử dụng dịch vụ. Google Apps cũng cung cấp cho bạn các kiểm soát bổ sung đối với dữ liệu và bảo mật người dùng mà chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên