Làm thế nào để bảo vệ tổ chức của tôi khỏi spam và vi-rút?

Tháng 1 23, 2018


Google có một trong những trình chặn spam tốt nhất trong lĩnh vực này và trình chặn này đã được tích hợp vào Google Apps. Spam được dọn 30 ngày một lần. Chúng tôi đã tích hợp tính năng kiểm tra vi-rút và thực thi kiểm tra tài liệu trước khi cho phép người dùng tải xuống bất kỳ thư nào.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên