Việc định giá và thanh toán diễn ra như thế nào ?

Tháng 1 23, 2018


Khi đăng ký Google Apps for Business, bạn sẽ tự động được cấp bản dùng thử 30 ngày miễn phí cho tối đa 10 người dùng. Điều quan trọng là phải thiết lập một kế hoạch lập hóa đơn và thanh toán trước khi kết thúc thời gian dùng thử của bạn để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn. Đối với các công ty thuộc mọi quy mô, Google Apps là $5/người dùng/tháng hoặc $50/người dùng/năm. Google Apps có bộ nhớ không giới hạn và Vault tính thêm $5/người dùng/tháng. Bạn có hai lựa chọn cho kế hoạch lập hóa đơn. Với Gói linh hoạt, bạn có thể linh hoạt thêm và xóa tài khoản người dùng bất kỳ lúc nào. Bạn sẽ chỉ thanh toán cho dịch vụ bạn sử dụng trong tháng. Bạn sẽ được tính hóa đơn hàng tháng. Với Gói hàng năm, bạn cam kết sử dụng Google Apps cả năm và được chiết khấu giá. Bạn có thể thêm người dùng bổ sung bất cứ lúc nào. Bạn sẽ bị tính hóa đơn hàng tháng cho một phần của gói cam kết cả năm này.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên