Phải mất bao lâu để Google kích hoạt lại tài khoản của tôi?

Tháng 1 23, 2018


Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng để sửa ngày sinh của mình, tài khoản của bạn có thể được mở khóa sau vài phút. Việc sử dụng tùy chọn thư hoặc fax, có thể mất vài ngày hoặc vài tuần, tùy thuộc vào vị trí của bạn và khoảng thời gian để yêu cầu của bạn được gửi đến chúng tôi. Tải lên bản sao điện tử của ID thật nhanh chóng nhưng thời gian xử lý giống như bản sao ID được gửi qua thư hoặc fax.

Trong trường hợp bạn sử dụng Google Apps for Work, hãy liên hệ với quản trị viên hoặc liên hệ với LVtech để xử lý nhanh trường hợp này.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên