Transformation Gallery là gì?

Tháng 1 23, 2018


Transformation Gallery là bộ sưu tập công khai các quá trình kinh doanh, trình bày cách thức tổ chức nhằm giúp tối ưu hóa phương thức làm việc bằng cách sử dụng sản phẩm Google for Work, gắn liền với các tình huống mẫu từ khách hàng thực tế đã mạnh dạn đổi mới trong quản lý công việc cũng như việc biến chuyển linh hoạt các hoạt động của doanh nghiệp bằng cách sử dụng thật hiệu quả các ứng dụng của Google.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên