Quay lại đầu trang Tại sao Google Apps lại an toàn ?

Tháng 1 23, 2018


Google vận hành một trong những mạng lưới trung tâm dữ liệu phân phối lớn nhất trên thế giới và chúng tôi nỗ lực lớn để bảo vệ dữ liệu và tài sản trí tuệ trong những máy chủ này. Những cơ sở này được bảo vệ suốt ngày đêm và chúng tôi có nhóm bảo mật tận tuỵ chuyên tập trung vào việc duy trì tính bảo mật trong môi trường của mình. Các công cụ kiểm soát, quy trình và chính sách bảo vệ những dữ liệu này đã được kiểm tra tuân thủ SAS 70 Type II. Có ba thành phần chính đối với nguyên tắc bảo mật của chúng tôi:


Con người – Google tuyển dụng nhóm bảo mật thông tin toàn thời gian bao gồm một số chuyên gia hàng đầu thế giới về bảo mật thông tin, ứng dụng, và mạng. Nhóm này chịu trách nhiệm về hệ thống bảo vệ vòng ngoài của công ty, quy trình đánh giá bảo mật và cơ sở hạ tầng bảo mật tuỳ chỉnh, cũng như chịu trách nhiệm về việc xây dựng, lập tài liệu, và thực hiện các tiêu chuẩn và chính sách bảo mật của Google.


Quy trình – Bảo mật là một phần trong Google DNA. Mỗi ứng dụng được xây dựng từ nền tảng có chú ý đến bảo mật. Các ứng dụng của Google trải qua nhiều đánh giá bảo mật trong quy trình phát triển Mã An toàn. Môi trường phát triển ứng dụng bị hạn chế khắt khe và được giám sát cẩn thận để tối đa hoá bảo mật. Việc kiểm tra bảo mật bên ngoài cũng thường xuyên được thực hiện để có thêm sự đảm bảo.


Công nghệ – Dữ liệu Google Apps được phân đoạn và mã hoá trên nhiều máy chủ và ổ đĩa, làm cho con người không thể đọc được. Dữ liệu được nhân bản trong nhiều trung tâm dữ liệu để dự phòng và luôn có sẵn. Để giảm nguy cơ khai thác, mỗi máy chủ Google được xây dựng tuỳ chỉnh với chỉ những thành phần phần mềm cần thiết và kiến trúc máy chủ đồng nhất cho phép cập nhật và thay đổi cấu hình nhanh chóng trên toàn bộ mạng khi cần thiết
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên