Tại sao Google phải xóa tài khoản của tôi sau 30 ngày?

Tháng 1 23, 2018


Bạn đã nhập ngày sinh cho biết bạn chưa đủ tuổi để có tài khoản Google. Trong trường hợp bạn đã nhập sai ngày sinh của mình, chúng tôi có thời gian gia hạn trong đó bạn có thể sử dụng một trong các phương thức được mô tả bên dưới để xác nhận ngày sinh chính xác của mình trước khi tài khoản bị xóa. Bạn không thể truy cập tài khoản trong thời gian gia hạn. Điều này là cần thiết để thi hành các chính sách của chúng tôi.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên