Tôi có thể làm gì để kích hoạt lại tài khoản Google của mình?

Tháng 1 23, 2018


Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách làm theo các chỉ dẫn của chúng tôi để xác nhận rằng bạn đủ tuổi để có tài khoản Google. Bạn sẽ thấy các chỉ dẫn này khi cố gắng đăng nhập lại tài khoản của mình thông qua trang đăng nhập bất kỳ của Google. Nếu bạn là người dùng Google Apps, bạn nên truy cập accounts.google.com để kích hoạt lại tài khoản của mình. Chúng tôi hiện cung cấp ba cách để xác nhận tuổi của bạn:

  1. Gửi biểu mẫu đã ký qua thư hoặc fax cùng bản sao ID hiện có, được chính phủ cấp có hiển thị ngày sinh của bạn hoặc
  2. Tải lên bản sao điện tử của ID hiện có, do chính phủ cấp có hiển thị ngày sinh của bạn hoặc
  3. Thực hiện giao dịch nhỏ (0,30 đô la Mỹ) trên thẻ tín dụng hợp lệ.

Lưu ý: Bạn có thể bị tính phí thêm 1 đô la Mỹ cho giao dịch có trị giá 0,30 đô la Mỹ của mình. Đây chỉ là phí ủy quyền trước sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn sau vài ngày. Nếu giao dịch của bạn không thực hiện được, hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng thẻ không hợp lệ hoặc đã cung cấp thông tin không đúng hay không. Giao dịch có trị giá 0,30 đô la Mỹ của bạn sẽ được tặng cho một tổ chức bảo vệ trẻ em.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn sẽ phải cung cấp xác nhận thay mặt bạn.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên