Tại sao tài khoản của tôi bị vô hiệu hóa?

Tháng 1 23, 2018


Bạn đã nhập ngày sinh cho biết bạn chưa đủ tuổi để có tài khoản Google.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên