Tại sao Google yêu cầu thẻ tín dụng hoặc bản sao ID được chính phủ cấp của tôi? Thông tin này sẽ được sử dụng như thế nào?

Tháng 1 23, 2018


Chúng tôi yêu cầu thực hiện giao dịch nhỏ trên thẻ tín dụng hợp lệ hoặc yêu cầu bản sao ID được chính phủ cấp để xác thực ngày sinh của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để xác nhận ngày sinh của bạn và để khôi phục tài khoản của bạn. Nếu bạn chọn một trong các tùy chọn cung cấp bản sao ID chính phủ, chúng tôi sẽ hủy bản sao ID chính phủ của bạn sau khi chúng tôi xác thực ngày sinh của bạn.

Nếu bạn chọn tùy chọn giao dịch qua thẻ tín dụng, chúng tôi thu phí nhỏ (0,30 đô la Mỹ) để xác nhận rằng thẻ tín dụng đang hoạt động và có thể chấp nhận khoản phí. Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu này khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về quy định đối với giao dịch qua thẻ tín dụng, sau đó dữ liệu này sẽ bị xóa.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên