Tôi có thể quản lý nhiều miền với Google Apps không?

Tháng 1 23, 2018


Nếu tổ chức của bạn có được một tên miền mới hoặc hoạt động kinh doanh ở nhiều miền, bạn có thể thêm tất cả các miền vào tài khoản của mình mà không mất thêm chi phí. Sau đó, người dùng có thể có các danh tính ở một hoặc nhiều miền của bạn trong khi chia sẻ các dịch vụ thuộc một tổ chức duy nhất
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên