Tôi có thể kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào một số tính năng hoặc dịch vụ nhất định không?

Tháng 1 23, 2018


Ban đầu, hầu hết các dịch vụ đều được bật cho tất cả người dùng của bạn. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để tắt các dịch vụ mà bạn không muốn mọi người sử dụng hoặc tùy chỉnh cách hoạt động của các dịch vụ. Bạn có tùy chọn kích hoạt cài đặt tương tự cho tất cả mọi người hoặc áp dụng các chính sách duy nhất cho những người dùng khác nhau. Ví dụ: bạn có thể bật Hangouts chỉ cho nhóm hỗ trợ của bạn hoặc chỉ cho phép bộ phận tiếp thị chia sẻ Google Sites công khai.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên