Tôi không có Khóa bảo mật bên mình. Làm cách nào để đăng nhập?

Tháng 1 23, 2018


Nếu được yêu cầu cung cấp Khóa bảo mật và bạn hiện không có thì bạn sẽ luôn có tùy chọn để sử dụng mã xác minh. Chỉ cần nhấp vào liên kết ở cuối màn hình cho biết “sử dụng mã xác minh để thay thế”.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên