Các quy tắc lưu trữ đâu để tin nhắn được hoạt động?

Tháng 1 23, 2018


Quy tắc lưu giữ được thực hiện trong thời giánh giá trong bao lâu? Ví dụ nếu một tin nhắn áp dụng cho một lưu trữ vì một label, và một label bị xóa mất bao lan 24 giờ.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên