Người sử dụng bị đình chỉ không hiển thị trong Gmail, mà hiển thị trong Vault?

Tháng 1 23, 2018


Không, người dùng tạm dừng được loại trừ khỏi GAL trong cả hai trường hợp. Tìm kiếm trong Vault sẽ vẫn làm việc cho nội dung của người dùng bị đình chỉ.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên