Khi Vault được kích hoạt cho một tên miền hiện tại, dữ liệu sẽ tự động xuất hiện trong Vault hay dữ liệu chỉ có thể tìm thấy sau khi nó được kích hoạt?

Tháng 1 23, 2018


Vault hỗ trợ lưu trữ tại chỗ , vì vậy một khi dịch vụ Vault được kích hoạt, dữ liệu hiện có trong Gmail cũ sẽ được tìm thấy trong Vault và chịu quy tắc duy trì.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên