Điều gì xảy ra đối với matter nếu chủ sở hữu matter bị xóa?

Tháng 1 23, 2018


Matter sẽ vẫn ở Vault, ngay cả khi chủ sở hữu bị xóa. Người sử dụng với "Access all Matters" và "Manage matters" vẫn có thể chia sẻ matter với người dùng khác.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên