Export giữ ở Vault trong bao lâu?

Tháng 1 23, 2018


Exports hiện nay được duy trì trong 15 ngày ở Vault. Sau thời gian đó,không còn hiệu lực và thiết lập xóa bỏ.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên